Tuyển sinh

Danh sách đề tài luận án Chương trình đào tạo tiến sĩ hợp tác giữa TDTU và Khoa Kinh tế, Trường ĐH kỹ thuật Ostrava năm học 2024-2025

Thân gửi các ứng viên Chương trình đào tạo tiến sĩ!

Trung tâm hợp tác Châu Âu, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (ECC-TDTU), thân mến gửi đến các anh chị ứng viên nghiên cứu sinh, danh mục đề tài luận án tiến sĩ năm học 2024-2025 các ngành: Kinh tế, Kinh tế và quản trị, Tài chính, Hệ thống Kỹ thuật và Tin học, Khoa Kinh tế (Faculty of Economics, FE), Trường Đại học kỹ thuật Ostrava, Cộng hòa Séc, để các anh chị tìm hiểu và đăng ký làm thủ tục. Tên tiếng Anh các chương trình đào tạo tiến sĩ:

+ Economics

Chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính – Công nghệ tài chính tại Đại học Tomas Bata, Cộng hoà Séc

Trung tâm ECC, Đại học Tôn Đức Thắng xin giới thiệu cùng các bạn Chương trình du học đại học bậc đào tạo cử nhân, chuyên ngành Tài chính – Công nghệ tài chính (Finance and Finance Technologies) và Kinh tế và Quản lý (Economics and Management) tại Khoa quản trị và kinh tế, Đại học Tomas B

Thông báo tuyển sinh các chương trình tiến sĩ hình thức bán thời gian Năm học 2020-2021

Trên cơ sở Quyết định số 158/QĐ – TTg ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2015-2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14); Văn bản số 1239/KTKĐCLGD-VB của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 28/7/2014 về việc công nhận văn bằng tiến sĩ cho các học viên hoàn thành chương trình tiến sĩ trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) với 

Subscribe to Tuyển sinh

Trung tâm hợp tác Châu Âu

Phòng C126 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
Điện thoại: (028) 37 755 107