Liên hệ

Trung tâm Hợp tác Châu Âu

Phòng C126 - Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://ecc.tdtu.edu.vn

Điện thoại: (028) 37  755  107

Email: ecc@tdtu.edu.vn

Trung tâm hợp tác Châu Âu

Phòng C126 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
Điện thoại: (028) 37 755 107