Danh sách đề tài luận án Chương trình đào tạo tiến sĩ hợp tác giữa TDTU và Trường ĐH kỹ thuật Ostrava năm học 2024-2025

Thân gửi các ứng viên Chương trình đào tạo tiến sĩ!

Trung tâm hợp tác Châu Âu, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (ECC-TDTU), thân mến gửi đến các anh chị ứng viên nghiên cứu sinh, danh mục đề tài luận án tiến sĩ năm học 2024-2025 các ngành: Vật lý ứng dụng, Tin sinh học và Sinh học tính toán, Kỹ thuật Điện năng, Khoa học Kỹ thuật Điện, Tin học và Khoa học tính toán, Công nghệ truyền thông, Điều khiển học và Toán tính và ứng dụng, Khoa Kỹ thuật điện – Khoa học máy tính (Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, FEECS), Trường Đại học kỹ thuật Ostrava, Cộng hòa Séc, để các anh chị tìm hiểu và đăng ký làm thủ tục. Tên viết tắt tiếng anh các chương trình đào tạo tiến sĩ:

  • AFY - Applied Physics
  • BCB - Bioinformatics and Computational Biology
  • EEE - Electrical Power Engineering
  • ETE - Electrical Engineering Science
  • IVV - Informatics and Computational Science
  • KMT - Communication Technology
  • KYB - Cybernetics
  • VAM - Computational and Applied Mathematics

Đặc biệt năm nay, có các đề tài của GS. Václav Snášel, Hiệu trưởng Đại học Kỹ thuật Ostrava, đã hướng dẫn thành công cho nhiều nghiên cứu sinh ở nhiều quốc gia trên thế giới. Và ngành Điều khiển học (Cybernetics) có thể nhận nhiều NCS hơn các ngành khác.

Trung tâm ECC TDTU đã hợp tác với Khoa Kỹ thuật điện – Khoa học máy tính, Đại học kỹ thuật Ostrava, trong hơn 10 năm qua, thực hiện chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ của này. Đến nay có hơn 30 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của mình ở FEECS.

https://ecc.tdtu.edu.vn/tin-tuc/le-khai-giang-va-trao-bang-tien-si-chuong-trinh-hop-tac-song-phuong-dao-tao-tien-si-hinh

Thân chúc tất cả các ứng viên chương trình thành công!

Trân trọng,

ECC TDTU

Xem danh sách đề tại tại đường link sau:

/sites/ecc/files/ecc/2023/2024%20DANH%20SACH%20DE%20TAI%20LATS%20KHOA%20FEI%202024_2025.pdf

Trung tâm hợp tác Châu Âu

Phòng C126 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
Điện thoại: (028) 37 755 107