Tổ chức - Nhân sự

Giám đốc

TS. Phan Đạo

Email: phandao@tdtu.edu.vn

 

Kế toán

Hoàng Thị Hồng Nhung

Email: hoangthihongnhung@tdtu.edu.vn

 

Nhân viên hành chính

Nguyễn Lê Quốc Ca

Email: nguyenlequocca@tdtu.edu.vn

Trung tâm hợp tác Châu Âu

Phòng C126 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
Điện thoại: (028) 37 755 107