Scholarship

HỌC BỔNG CỘNG HÒA SÉC NĂM HỌC 2019/2020


Trên cơ sở hợp tác với các Khoa/Trường đối tác tại Cộng hòa Séc, Trung tâm hợp tác Châu Âu trân trọng thông báo Chương trình học bổng Cộng hòa Séc năm học 2019/2020, với các nội dung chính sau:
I. HỌC BỔNG HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOMAS BATA (www.utb.cz):
1) Bốn (4) học bổng nghiên cứu viên (postdoctoral study):
a) Các ngành nhận nghiên cứu viên:
- Công nghệ vật liệu đa phân tử (polyme);
- Công nghệ thông tin ứng dụng.
b) Học bổng gồm:
- Học bổng (tiền lương): 750EUR – 1000EUR/tháng.

Subscribe to Scholarship

Trung tâm hợp tác Châu Âu

Phòng C126 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
Điện thoại: (028) 37 755 107