Trường Đại học Ostrava

HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC OSTRAVA THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Trên cơ sở thực hiện Chương trình đào tạo tiến sĩ hình thức sandwich, Trung tâm hợp tác Châu Âu trân trọng mời Hiệu trưởng Trường đại học Ostrava (UO) sang thăm và làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) bắt đầu từ ngày 21/9/2018 cho đến hết ngày 25/9/2018. 

Subscribe to Trường Đại học Ostrava

Trung tâm hợp tác Châu Âu

  Phòng C126 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
  (84-028) 37 755 107