Thông báo tuyển sinh các chương trình tiến sĩ hình thức bán thời gian (Part-time, Sandwich) năm học 2019-2020

Trên cơ sở Quyết định số 158/QĐ – TTg ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2015-2017; Văn bản số 1239/KTKĐCLGD-VB của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 28/7/2014 về việc công nhận văn bằng tiến sĩ cho các học viên hoàn thành chương trình tiến sĩ trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) với Đại học kỹ thuật Ostrava,  Đại học Tomas Bata, Cộng hòa Séc; Văn bản số 156/KTKĐCLGD-VB của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 20/2/2017 về việc công nhận văn bằng và thực hiện LKĐT với nước ngoài;
TDTU  trân trọng thông báo tuyển sinh cho các Chương trình tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2019-2020 đến giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu; các đối tượng khác có nguyện vọng, mong muốn trở thành giảng viên đại học, cao đẳng; nhà nghiên cứu, người làm khoa học và công nghệ như sau:
1. NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:
1.1. Các chương trình với Đại học kỹ thuật Ostrava:
- Tin học (Informatics);
- Công nghệ viễn thông (Communication Technology);
- Toán tính và toán ứng dụng (Computational and Applied Mathematics);
- Máy và thiết bị điện (Electrical Machines, Apparatus and Drives);
- Năng lượng điện (Electrical Power Engineering);
- Điện tử (Electronics);
- Điều khiển học kỹ thuật (Technical Cybernetics);
- Lý thuyết kết cấu (Theory of Construction);
- Địa kỹ thuật (Geotechnics);
- Xây dựng và kỹ thuật đô thị (Municipal Engineering and Construction);
- Phòng chữa cháy và an toàn công nghiệp (Fire Protection Engineering and Industrial
Safety).

1.2. Các chương trình với Đại học Tomas Bata:
- Quản trị và kinh tế (Management and Economics);
- Tài chính (Finance);
- Điều khiển tự động và tin học (Automatic Control and Informatics);
- Tin học kỹ thuật (Engineering Informatics).

1.3. Các chương trình với Đại học hóa - công nghệ Praha:
- Hóa sinh (Biochemistry);
- Vi sinh học (Microbiology);
- Công nghệ sinh học (Biotechnology);
- Hóa và phân tích thực phẩm (Food Chemistry and Analysis);
- Công nghệ thực phẩm (Food Technology);
- Hóa môi trường và công nghệ (Environmental Chemistry and Technology).

2. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển và thi tuyển.

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN: Hồ sơ gồm:
   a. Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp đại học;
   b. Bản sao có công chứng Bảng điểm tốt nghiệp đại học;
   c. Bản sao có công chứng Bằng thạc sĩ;
   d. Bản sao có công chứng Bảng điểm cao học;
   e. Lý lịch khoa học (bằng tiếng Anh);
   f. Thư giới thiệu (dành cho ứng viên nộp đơn vào Đại học Tomas Bata);
   g. i) Chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Anh tương đương với mức B1  (hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu chung về tiếng Anh) ở các chuyên ngành học tại Đại học kỹ thuật Ostrava, Đại học hóa công nghệ Praha.
       ii) Chứng chỉ xác nhận trình độ tiếng Anh tương đương với mức B2  (hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham chiếu Châu Âu chung về tiếng Anh) ở các ngành Kinh tế, Quản trị và tài chính của Đại học Tomas Bata.
   h. Bài luận về Đề tài dự kiến nghiên cứu (bằng tiếng Anh).

Ghi chú:
- Các ứng viên thuộc đối tượng sau đây không phải nộp Chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu của Mục g):
- Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ chính thức sử dụng trong học tập là tiếng Anh;
- Bằng tốt nghiệp đại học Ngành tiếng Anh;
- Đại học Tôn Đức Thắng có các khóa học tiếng Anh tăng cường, giúp các ứng viên nâng cao năng lực tiếng Anh để đăng ký thi lấy chứng chỉ tiếng Anh tương đương B2.

4. THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
- Thời gian đào tạo là 3-4 năm tùy theo ngành, chuyên ngành lựa chọn.
- Chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình… là của Đại học kỹ thuật Ostrava, Đại học Tomas Bata và Đại học hóa - công nghệ Praha, Cộng hòa Séc.

5. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO:
- Đại học Tôn Đức Thắng
- Đại học kỹ thuật Ostrava
- Đại học Tomas Bata
- Đại học hóa - công nghệ Praha

6. NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY: Tiếng Anh
- Các môn học cơ bản và chuyên ngành đều được giảng dạy bằng tiếng Anh;
- Các bài luận, báo cáo đề cương, luận án tiến sĩ... đều phải được viết, báo cáo và bảo vệ bằng tiếng Anh;
- Bảo vệ luận án tiến sĩ: trước Hội đồng bảo vệ quốc gia và được thực hiện tại Đại học kỹ thuật Ostrava / Đại học Tomas Bata/ Đại học hóa công nghệ Praha.

7. THẦY HƯỚNG DẪN:
- Hướng dẫn chính: Giáo sư, Phó giáo sư Đại học kỹ thuật Ostrava, Đại học Tomas Bata, Đại học hóa - công nghệ Praha - Cộng hòa Séc, là các giảng viên có kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, có trình độ sư phạm và kinh nghiệm hợp tác quốc tế.
- Hướng dẫn phụ: là các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ của Đại học Tôn Đức Thắng và các đại học khác, có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia hướng dẫn đào tạo sau đại học tối thiểu là 3 năm.

8. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 3 đến 5 nghiên cứu sinh/ngành (chuyên ngành)/năm học.

9. VĂN BẰNG VÀ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG:
- Nghiên cứu sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu của mình và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước Hội đồng bảo vệ quốc gia (Cộng hòa Séc), Đại học kỹ thuật Ostrava/ Đại học Tomas Bata/ Đại học hóa – công nghệ Praha mà các Nghiên cứu sinh theo học, sẽ cấp cho Nghiên cứu sinh Bằng tiến sĩ (Ph.D) có giá trị quốc tế.
- Văn bằng tiến sĩ được nhận từ chương trình đào tạo này sẽ được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận theo Văn bản số 1239/KTKĐCLGD- VB của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 28/7/2014; hoặc theo Văn bản số 156/KTKĐCLGD-VB của Cục KT&KĐCLGD ký
ngày 20/2/2017.

10. KINH PHÍ ĐÀO TẠO:
- Kinh phí đào tạo do người học (nghiên cứu sinh) chi trả. Học phí: khóa học 2019/2020 (nhập học 9/2019) như sau:
+ Công nghệ thông tin, Công nghệ viễn thông, Toán tính và toán ứng dụng, Máy và thiết bị điện, Kỹ thuật năng lượng điện, Điện tử; Điều khiển học kỹ thuật: 69,5 triệu đồng (tương đương 3.000USD) năm học.
+ Lý thuyết kết cấu, Địa kỹ thuật, Xây dựng và kỹ thuật đô thị, Phòng chữa cháy và an toàn công nghiệp: 81 triệu đồng tương đương 3.500USD) năm học.
+ Quản trị và kinh tế, Tài chính: 81 triệu đồng (tương đương 3.500USD) năm học.
+ Hóa sinh, Vi sinh học, Công nghệ sinh học, Hóa và phân tích thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Hóa và công nghệ môi trường 81 triệu đồng (tương đương 3.500USD) năm học.
- Học phí này không đổi trong suốt từng khóa học. Tuy nhiên, chính sách của Cộng hòa Séc cho phép các đại học phía Cộng hòa Séc có quyền điều chỉnh học phí riêng cho từng Khóa (khóa năm sau có thể khác với khóa năm trước).
- Đại học Tôn Đức Thắng tài trợ chương trình học bổng (từ 25% đến 100% toàn bộ học phí của Khóa học tiến sĩ) kể từ đầu năm 2016. Người học muốn được nhận học bổng đào tạo tiến sĩ của Trường, liên hệ: Phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ (levanut@tdtu.edu.vn) và/hoặc Phòng sau đại học (vohoangduy@tdtu.edu.vn) để biết thông tin và thủ tục đề nghị cấp học bổng.

11. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, KẾ HOẠCH HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU:
Kế hoạch học tập, nghiên cứu chủ yếu gồm các điểm sau:
- Học và thi các môn học cơ bản, chuyên ngành và và môn tiếng Anh;
- Nghiên cứu khoa học: bài báo, báo cáo khoa học, tham gia hội thảo, hội nghị;
- Thi quốc gia và bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ;
- Nộp luận án tiến sĩ để bảo vệ;
- Bảo vệ luận án tiến sĩ;
Kết quả học tập, nghiên cứu của Nghiên cứu sinh là các môn học trong chương trình đào tạo, các bài luận, bài báo tham gia hội nghị, trên các tạp chí khoa học, tập san chuyên ngành, cuối cùng là luận án tiến sĩ và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước Hội đồng bảo vệ quốc gia.

12. ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
- Chất lượng đào tạo và bằng cấp giá trị Châu Âu và quốc tế.
- Đại học kỹ thuật Ostrava nằm trong TOP (#201-250) các trường đại học tốt nhất trên thế giới theo Bảng xếp hạng các trường thuộc BRICS & Các nền kinh tế mới nổi năm 2017 của THE (Times Higher Education World Universities Rangking); Đại học Tomas Bata là thành viên của rất nhiều tổ chức quốc tế như Hiệp hội các trường đại học châu Âu, với hơn 800 trường từ 46 quốc gia. Trung tâm Polymer của Trường đứng đầu thế giới với hơn 100 nhà khoa học và nhiều giáo sư nhận được những giải thưởng danh giá như Rolex Award for Enterprise; Đại học hóa – công nghệ Prahalà tổ chức giáo dục lớn nhất trong lĩnh vực hóa và công nghệ ở Trung Âu với truyền thống kéo dài gần hai thế kỷ. Năm 2017 Trường được tổ chức xếp hạng đại học uy tín THE (Times Higher Education World Reputation Ranking) xét chọn thứ hạng vị trí 152 của Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất trên thế giới theo Bảng xếp hạng các trường thuộc BRICS và các nền kinh tế mới nổi.
- TDTU là đại học số 1 Việt Nam. TDTU thường niên tổ chức các Hội thảo quốc tế phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của các nghiên cứu sinh như: ICFE2015 – ICFE2018; AETA2015, AETA 2017, AETA2018; ICAMER2016; CUTE2016; ICETI2016…; TDTU cũng là nhà sáng lập và chủ sở hữu 2 tạp chí quốc tế: i) Tạp chí thông tin và viễn thông- JI (Journal of Information and Telecomunication) do Nhà xuất bản Taylor; Francis ấn hành; và ii) Tạp chí kỹ thuật tiên tiến và tính toán – JAEC (Journal of Advanced Engineering and Computaition). Chất lượng bài báo được đăng trên 2 tạp chí này tương đương với bài báo trên tạp chí thuộc danh mục SCOPUS; được công nhận của nhiều đại học ở Châu Âu. Vì thế, nghiên cứu sinh có rất nhiều điều kiện thuận lợi để hoàn tất việc học của mình và tốt nghiệp đúng tiến độ. Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và học hành tại TDTU hiện nay cũng tốt nhất trong cả nước.
- Điều kiện bảo đảm chất lượng cho Nghiên cứu sinh Việt Nam khi học tại TDTU là tương đương như ở Cộng hòa Séc. Nghiên cứu sinh Việt Nam có đủ quyền lợi – nghĩa vụ và chất lượng học tập như của tất cả nghiên cứu sinh người Séc và nghiên cứu sinh quốc tế khác.

13. THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ ĐĂNG KÝ:
TRUNG TÂM HỢP TÁC CHÂU ÂU (EUROPEAN COOPERATION CENTER), ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
- Phòng C126, Tòa nhà C, Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, P.
Tân Phong, Q.7, TPHCM;
- Điện thoại: (028) 37 755 107; Mobile:  0948 998 959, 0916 127 527;
- E-mail: ecc@tdtu.edu.vn, phandao@tdtu.edu.vn;
- Website: http://ecc.tdtu.edu.vn;
- Thời hạn đăng ký:  từ 15/02/2019 đến 31/5/2019.

Trung tâm hợp tác Châu Âu

Phòng C126 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
Điện thoại: (028) 37 755 107