THI QUỐC GIA VÀ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ HÌNH THỨC SANDWICH TRONG MÙA COVID-19

Vì đại dịch Covid-19 kéo dài, các nghiên cứu sinh không thể sang Trường đối tác bảo vệ đề cương và thi quốc gia theo kế hoạch; Trung tâm hợp tác Châu Âu (ECC), Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và Khoa quản trị và kinh tế (FaME), Đại học Tomas Bata, Cộng hòa Séc thống nhất cho phép các nghiên cứu sinh thực hiện việc bảo vệ đề cương và thi quốc gia bằng hình thức on-line. Ngày 31/03/2021 vừa qua, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức thành công việc thi quốc gia và bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ cho 5 nghiên cứu sinh Chương trình đào tạo tiến sĩ hình thức sandwich qua hình thức trực tuyến (online) tại Thư viện Truyền Cảm Hứng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Tham dự Hội đồng bảo vệ về phía Trường Đại học Tomas Bata có Giáo sư D. Pavelková, B. Popesko, D. Tucek, F. Chromjaková, M. Chovancová, B. Popesko, A. Klapalova, L. Homolka... Về phía Trường Đại học Tôn Đức Thắng, có TS. Phan Đạo – Giám đốc Trung tâm ECC và TS. Đỗ Thị Thanh Nhàn - Cựu nghiên cứu sinh khoa FAME, nay là Giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Buổi bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ diễn ra trong sự nghiêm túc, trang trọng, tuân thủ đúng quy định của 2 Trường. Lãnh đạo Khoa FAME, Trường Đại học Tomas Bata đánh giá rất cao sự chuẩn bị chu đáo của các NCS và gửi lời cảm ơn đến Trung tâm hợp tác Châu Âu, Trung tâm Bata và Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp tổ chức thành công ngày thi cho các nghiên cứu sinh (NCS).

Một số hình ảnh của buổi thi:

 

THI QUỐC GIA VÀ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ HÌNH THỨC SANDWICH TRONG MÙA COVID-19

 

THI QUỐC GIA VÀ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ HÌNH THỨC SANDWICH TRONG MÙA COVID-19

 

Trung tâm hợp tác Châu Âu và Trung tâm Bata  chúc mừng 05 anh/chị NCS sau đã hoàn thành kỳ thi quốc gia và bảo vệ thành công đề cương luận án tiến sĩ của mình:

  1. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp, với đề tài Customer Retention in Supermarkets: Evidence from Retail Market in Vietnam
  2. ThS. Nguyễn Thị Như Thuận, với đề tài Factors Affecting Customer Satisfaction: Evidence from Beauty and Cosmetic Online Shopping in Vietnam
  3. ThS. Lê Trường Diễm Trang, với đề tài Strategic Transformation into Fourth Party Logistics: The Case of Local Logistics Service Providers in Vietnam
  4. ThS. Trần Văn Hải Triều, với đề tài Digital Transformation and Its Influence on Performance of Creative Industry Companies in Vietnam
  5. ThS. Hồ Việt Anh, với đề tài Effect of regional innovation cluster on innovative work behavior in Viet Nam. The moderating role of knowledge sharing

Trung tâm thân chúc các NCS sớm hoàn thành và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chương trình tiến sĩ sandwich của mình trong năm học 2021/2022.

Trung tâm hợp tác Châu Âu

  Phòng C126 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
  (84-028) 37 755 107