NGHIÊN CỨU SINH NGÀNH VIỄN THÔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ HÌNH THỨC SANDWICH BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Hiện nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, một số nghiên cứu sinh (NCS) không thể sang CH Séc để bảo vệ luận án tiến sĩ; nhằm hỗ trợ cho NCS hoàn thành nhiệm vụ, Trung tâm hợp tác Châu Âu (ECC) đã đề nghị với Khoa Điện – Tin, Trường Đại học kỹ thuật Ostrava, Cộng hòa Séc tạo điều kiện cho các NCS bảo vệ luận án tiến sĩ của mình bằng hình thức online. Ngày 2.9, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công việc Bảo vệ luận án tiến sĩ cho 02 NCS ngành viễn thông. Trong đó, 01 NCS thực hiện việc bảo vệ tại Trường Đại học kỹ thuật Ostrava, Cộng hòa Séc và 01 NCS thực hiện việc bảo vệ bằng hình thức trực tuyến (online).

Hội đồng bảo vệ về phía Trường Đại học kỹ thuật Ostrava có sự tham gia của:

  • Chủ tịch Hội đồng:   Radek Martinek
  • Phó Chủ tịch Hội đồng: Jan Zídek
  • Thành viên Hội đồng:   Jirí Misurec
  1. Ivan Zelinka

PGS. Jan Nedoma

PGS. Jaroslav Zdralek – Phản biện

PGS. Ján Papaj – Phản biện

PGS. Janroslav Sklenár, CSc.  – Phản biện

Về phía Trường Đại học Tôn Đức Thắng, có TS. Phan Đạo – Giám đốc Trung tâm ECC tham gia trực tiếp tại buổi bảo vệ luận án tại Trường Đại học kỹ thuật Ostrava; TS. Đồng Sĩ Thiên Châu – Trưởng khoa Khoa Điện – Điện tử và TS. Trần Thanh Phương – Phó Trưởng khoa Khoa Điện – Điện tử tham gia buổi bảo vệ luận án theo hình thức online.

 

Hội đồng bảo vệ luận án ngày 02.09.2021 tại VSB-TUO, Cộng hòa Séc

Hội đồng bảo vệ luận án ngày 02.09.2021 tại VSB-TUO, Cộng hòa Séc

 

NCS Hà Duy Hưng thực hiện việc bảo vệ luận án tại VSB-TUO

NCS Hà Duy Hưng thực hiện việc bảo vệ luận án tại VSB-TUO

 

Trung tâm hợp tác Châu Âu chúc mừng 2 tân tiến sĩ của chương trình! Chúc sự hợp tác mới giữa các tân tiến sĩ, các thầy cô với Trung tâm và các trường đại học Séc.

 

  1. Hà Duy Hưng – Thực hiện việc bảo vệ trực tiếp tại Trường Đại học kỹ thuật Ostrava, Cộng hòa Séc

Đề tài luận án: Enhancing the physical layer security of wireless communication networks with wireless power transfer

Một số bài báo nghiên cứu khoa học đã đăng của NCS Hà Duy Hưng:

[1]. Ha, D.-H., Nguyen, T.N., Tran, M.H.Q., Li, X., Tran, P.T., “Voznak, M. “Security and reliability analysis of a two-way half-duplex wireless relaying network using partial relay selection and hybrid TPSR energy harvesting at relay nodes” (2020) IEEE Access, 8, pp. 187165-187181. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3030794. IF~3.367 (2020).

[2]. Ha. D.-H., Duy, T.T., Voznak, M. “Secrecy outage performance of multi-hop LEACH networks using power beacon aided cooperative jamming with jammer selection methods” (2020) AEU - International Journal of Electronics and Communications, 124, art. no. 153357. DOI: 10.1016/j.aeue.2020.153357. IF~3.183 (2020).

[3]. Ha, D.-H., Dong, S.T.C., Nguyen, T.N., Trang, T.T., Voznak, M. “Half-duplex energy harvesting relay network over different fading environment: System performance with effect of hardware impairment” (2019) Applied Sciences (Switzerland), 9 (11), art. no. 2283. DOI: 10.3390/app9112283. IF~2.474 (2019).

[4]. Huynh, T.-P., Ha, D.-H., Tuong, T.C., Fazio, P., “Voznak, M. “Secrecy outage probability of a NOMA scheme and impact imperfect channel state information in underlay cooperative cognitive networks” (2020) Sensors (Switzerland), 20 (3), art. no. 895. DOI: 10.3390/s20030895. IF 3.576 (2020).

 

  1. Nguyễn Kiều Tam – Bảo vệ luận án bằng hình thức online.

Đề tài luận án: Performance Analysis of full-duplex relaying Network: an Application in 5G

NCS Nguyễn Kiều Tam thực hiện bảo vệ luận án bằng hình thức online

NCS Nguyễn Kiều Tam thực hiện bảo vệ luận án bằng hình thức online

 

Một số bài báo nghiên cứu khoa học đã đăng của NCS Nguyễn Kiều Tam:

[1] Tam Nguyen Kieu, Tran Hoang Quang Minh, Thuan Do Dinh and Miroslav Vozˇnák. An Instantaneous Transmission Mode Analysis in Energy Harvesting for Half-Duplex and Full-Duplex Relaying Network, International Journal of Grid and Distributed Computing, Vol. 9, No. 3 (2016), pp.11-20.
[2] Tam Nguyen Kieu, Khanh Nhan Nguyen Huu , Long Nguyen Ngoc, Hung Ha Duy, Thuan Do Dinh, Miroslav Voznak, Dominik Uhrin, An Operation Analysis in DF Full Duplex Relay Network, 2016 XI International Symposium on Telecommunications (BIHTEL) October 24-26, 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

[3] T. N. Kieu, D.-T. Do, X. N. Xuan, T. N. Nhat, and H. H. Duy, AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences. Cham: Springer International Publishing, 2016, ch. Wireless Information and Power Transfer for Full-Duplex Relaying Networks: Performance Analysis, pp. 53–62. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-27247-4-5

[4] B. C. Nguyen, T. M. Hoang, P. T. Tran, T. N. Nguyen, Outage probability of noma system with wireless power transfer at source and full-duplex relay, AEU-International Journal of Electronics and Communications 116 (2020) 152957

 

Hội đồng bảo vệ luận án ngày 02.09.2021 tại VSB-TUO, Cộng hòa Séc

Hội đồng bảo vệ luận án ngày 02.09.2021 tại VSB-TUO, Cộng hòa Séc

 

Trung tâm hợp tác Châu Âu

  Phòng C126 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
  (84-028) 37 755 107