Danh mục đề tài luận án tiến sĩ ngành CNTT và Điện – Điện tử năm học 2019-2020.

Vui lòng xem và tải về ở đây: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zjeMh1AyLWYQuFefXGhjXoFGAkIPfcKV?usp=sharing

Trung tâm hợp tác Châu Âu

  Phòng C126 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
  (84-028) 37 755 107