Được đăng ngày 15 Tháng 5 2013

Trường đại học Tomas Bata, trao tặng ECC năm học 2013/2014 hai (02) suất nghiên cứu viên hậu tiến sĩ ở các chuyên ngành polymer, công nghệ hóa học và khoa học máy tính.

 

ECC trân trọng chuyển đến các tiến sĩ, chương trình nghiên cứu viên hậu tiến sĩ này.

Đối tác hợp tác

TRUNG TÂM HỢP TÁC CHÂU ÂU - ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
C126, Tòa nhà C, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hãy gọi ngay: (028) 37 755 107
Email: ecc@tdt.edu.vn